-drie- Praktijk De Sluitel

Ego betekent  ik en uit  zich  door gedachten: 

ik moet, ik ben, ik wil  meer.
Ego is een aangeleerde kant die jezelf hebt opgebouwd  uit
angst en zelfbescherming.  
Ego denkt in  termen van  goed en fout.
Ego wil  overal een  strijd aan verbinden .

Praktijk "De Sleutel"

Accepteert een bepaalde situatie niet en
dit uit zich in hevig verzet.
Ego voelt  zich regelmatig aangevallen.
Ego zaait verwarring door het oproepen van emoties.

Een voorbeeld van het handelen uit ego en gevoel:
Een goede en een slechte auto heb je nodig om
te weten welke het beste voor je is.
Als je het verschil niet weet zal je altijd naar
een andere auto blijven zoeken.
Natuurlijk zijn er altijd auto's die nog beter zijn.
Maar is die auto het beste voor je? Heb je niet
allang de beste auto?
Als je het verschil niet voelt wordt het reuze lastig.
Het is de bedoeling dat uit te vinden via je gevoel.
Tevredenheid speelt ook een handje mee

vorige pagina