Volgens de holistische leer zijn geest en lichaam een. Er vindt dus een wisselwerking plaats tussen beide. De gevolgen hiervan zijn te vinden bij ieder mens en komen tot uiting bij een heel scala van gedragingen.

Het heeft te maken met het egointuïtie / gevoel. Emoties zoals woede / gelukkig zijn / verdriet spelen een grote rol.
Wil je hier meer van weten kijk dan naar de achterliggende pagina's.

Spirituele inzichten horen hier ook bij.
Spiritueel is een verzamelnaam voor werken met de geest / inzicht verkrijgen / begrijpen waar het in het leven omgaat. Eigen gedrag ter discussie stellen.

Spirituele begeleiding:

Ik begeleid en geef mogelijkheden aan.  Ik ben niet alwetend en ik weet ook niet ineens waar je verdere hulp kunt krijgen. 

Ik ben ook geen therapeut, maar een gewoon medemens. Alleen iets uitzoeken is namelijk heel moeilijk.

Zelf inzicht krijgen naar aanleiding van ons gesprek, ik creëer daarvoor wat nodig is en schep de randvoorwaarden.

Wat kan je aan het probleem doen en welke stappen moet je daarvoor nemen.

Praktijk "De Sleutel"